لابراتوار گروه اوژن

درباره استودیو و اُتاق فکر گروه اوژن

اتاق فکر گروه اوژن از ابتدای پیدایش این مجموعه همواره بعنوان مغز متفکری مستقل و با تشریفات زدایی تمام، آزادانه و چابک، خود را معطوف به مسائل روز نموده و به تولید فرآورده‎های فکری مبادرت می‎ورزد.
این فضای جمع اندیش با حضور افرادی با روحیه پژوهشگری و تحقیق بالا و از متخصصان بینارشته ای و خلاق با بهره‌گیری از تفکر جمعی به پرداختن دستورات کاری ارجاعی از بخش‏های مختلف اوژن اقدام می‏نمایند.
خروجی‌های اتاق فکرپس از بکارگیری در بخش‎های مختلف به مرور و برحسب دوره‎های زمانی مشخص به بازبینی‎ های مستمر و منظم گذاشته شده و در تعامل مستقیم با بخش مستندنگاری و آرشیو قرار می گیرند.
این بخش به لحاظ پارادایم چابکی و آزادی تفکر کاملا مستقل از ساختار اداری مجموعه اوژن در نظر گرفته شده‌‌است.

بخش درون سازمانی

رفتار درون سازمانی به سان پژواک تک تک هجاهای عاملیت یک سازمان، با تنوع در رنگ و جنس صرا، نهایتاً یک خروجی محتوایی را به بیرون از مجموعه انتقال می دهد. رساناترین سیستم ها برای انتقال پیام – با فرض شفافیت در منبع پیام – یکدست ترین در چیدمان و نیروی انسانی و تجهیزات هستند.

نقاط قوت و در عین حال ضعف یک سیستم زنده در تقابل با یک خط تولید کاملا رباتیک، نیروس انسانی آن است که می تواند گاه به مانند عنصرهای مستعد و خلاق و پویا، روح سیستم را در فضای کاری خود به توان برسانند و گاه با گره های فکری، حتی در جزئیات، از آن بی امان بکاهند

مجموعه اوژن در بخش درون سازمانی، در بدو ورود ابتدا بعنوان یک نظاره گر تیزبین، با رویت چندجانبه مجموعه، در پی باگ ها و اتلاف های انرژی گشته و سپس با ارائه پروپوزال درون سازمانی، وارد عمل می‌شود.

فاز مطالعات و تحقیق

این بخش که شامل زیربخش‌های: ساختارشناسی، تحقیق میدانی درون سازمانی، بررسی فضا و معماری، تیپ شناسی، تهیه فرم های دیتابیس از اعضای مجموعه و … است مقدمات تهیه پروپوزال درون سازمانی را مهیا می‌گرداند.

واحد آموزش

(روانشناسی/زیبایی شناسی/ارائه)
با توجه به اهمیت مفهوم آموزش و مشاوره در به حداقل رساندن اصطحکاک درون سازمانی، گروه اوژن بر پایه تجارب و تخصص های اکتسابی، بخش آموزش درون سازمانی خود را در سه حوزه ایجاد نموده است:
1- کلاس های آموزشی/مشاوره روانشناسی و جامعه شناسی (با رویکرد چرایی ایجاد فرایند)
2- کلاس های تربیت سلیقه درون سازمانی (شناخت زیبایی شناسی): با توجه به اهمیت ارتقا سطح سلیقه عمومی و درک شناخت شناسی هنر و زیبایی شناسی در مسیر افزایش قوه ی خلاقه و ایده پرداز در هر واحد انسانی یک مجموعه،گروه اوژن با بهره گیری از متخصصان و اساتید گرایش های مربوطه، اقدام به برگزاری این دوره ها در درون مجموعه مورد نظر می نماید.
3- کلاس های ارائه (Presentation): مفهوم ارائه بعنوان فرم و شمایل نهایی برای انرژی مصرفی و کار صورت گرفته، به قدری دارای اهمیت است که می تواند گاه ارزش کار را چند برابر کرده و حس آرامش را به عاملیت کار و نیز مشاهده گر منتقل نموده و گاه باعث کج فهمی و عدم درک صحیح خروجی و نتیجه فعالیت شود. این امر نقطه عطفی ست که گروه اوژن با ترجمه مفهوم ارائه به شیوه های خروجی هر زون از مجموعه، اقدام به تولید و آموزش می نماید.

بخش برون سازمانی

بخش برون سازمانی مانند لبه های ارتباطی یک مجموعه با خارج از آن، همانند برج و بارو یک شهر، اهمیت دوچندان دارد. از طرفی اهمیت آن متوجه دروازه ورودی – خروجی آن است که محصول، محتوا و ذهنیت مجموعه از آن به بیرون صادر و بازخورد بدان وارد می گردد و از طرف دیگر مانیتور کردن در کنار حفاظت از کیان مجموعه است.
واژه ارائه (Presentation) فعالیت صورت گرفته در داخل مجموعه در بخش برون سازمانی، بعنوان یکی از کلیدواژه های برجسته دیده می‌شود. چگونه می توانیم تمام توان و تکنولوژی و مهندسی صورت گرفته خود را به جامعه نشان دهیم؟ چگونه وجه تمایز خود را مشخص کنیم؟ چگونه هوشمندی چارت سازمانی وخطوط فکری عاملیت مجموعه خود را بدون دیالوگ مستقیم با تک تک مصرف کنندگان خدمات یا محصولاتمان، اعلام نماییم؟ چگونه درخواست ها و نقدهایشان را در فرایند کاریمان شنیده و لحاظ کنیم؟
گروه اوژن در حوزه برون سازمانی با مهندسی موضوعیت پروژه و نیز با چیدمان پویا از جامعه شناس، روان شناس، آنالیزور در جهت مانیتور کردن مجموعه مورد نظر و جامعه هدف آن در فاز مطالعات و تحقیق، اقدام به طراحی پروپوزال برون سازمانی نموده و زمینه های لازم برای انتقال پروژه به فازهای بعدی را فراهم می نماید.

بخش تبلیغات در محل فروش

نقطه تماس خدمات و محصولات یک مجموعه با جامعه، نقطه بزنگاهی ست که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش اعظمی از کمپین های تبلیغاتی، نوک پیکان فعالیت خود را متوجه این بخش گردانده اند.
گروه اوژن با رصد لحظه ای پایانه های فروش، در یک بازه زمانی قبل، حین و پس از فعل دریافت خدمات و محصولات، با برنامه ریزی سیستماتیک فوق الذکر، به راحتی از پس این حوزه برآمده و کاملا اتوماسیون وار و در راستای ماهیت برند، اقدام به تقویت عناصر این ماهیت در این بزنگاه می نماید.
بدیهی ست هر برند، هر ماهیت و هر نوع محصول، ابزار و فرایند منحصر به فرد خود را در بخش طراحی سیاست تبلیغات در محل فروش داراست.

ارتباط با ما

نام شما (اجباری)
ایمیل شما (اجباری)
عنوان

پیام شما

Scroll To Top