بخش مدیا

(فیلم/ عکس/صدا)

تهیه فیلم های کوتاه تبلیغاتی از مجموعه و برای مجموعه در قالب مدیوم های مختلف از جمله شرح فعالیت های این بخش می باشد.
در حوزه عکاسی نیز با دو گرایش عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی، اقدام به تهیه نیازهای تصویری بخش گرافیک و بخش آرشیو را می نمایند که عکاسی از محصولات، فرایند و خدمات از آن نمونه است.

تیزرهای تلویزیونی

پروژه تصویربرداری تبلیغاتی بصورت تایم لپس و همزمان

برای نمونه پروژه تایم لپس مراحل ساخت ساختمان سازی برند سامسونگ به پیمانکاری شرکت ساختمان سازی همقدم

عکاسی صنعتی

عکاسی کارخانه‌ای

شبکه‌های اجتماعی

فضای مجازی

طراحی وب

تئاتر

گروه اوژن به واسطه پیشینه چندین ساله خود که بخشی از آن ریشه در تئاتر دوانده است، زمینه هایی را تجربه نموده که از آن به تولید تئاتری در خدمت تبلیغات ”تئاتر تبلیغاتی” رسیده است.
این رسانه به دلیل بکارگیری عناصر نمایشی از کارکردی ویژه در جهت تبلیغات برند برخوردار است و از دو نوع تقسیم بندی محتوایی و تکنیکی برخوردار است:

تقسیم بندی تئاتر تبلیغاتی از منظر تکنیکی:

– تئاتر تبلیغاتی در مدارس ( رده سنی 3 – 18 )
– تئاتر تبلیغاتی خیابانی
– تئاتر تبلیغاتی سالنی
– تئاتر نامحسوس: این بخش مربوط به درون سازمان و بویژه حوزه فروش می گردد. به نحوی که در آن دو بازیگر به شکل کاملا نامحسوس وارد مجموعه گردیده و در راستای مفاهیمی که مورد نظر عاملیت مجموعه است، شروع به برقراری ارتباط با کارکنان بخش نموده و در مسیر اجرا، موضوعات را بشکل غیرمستقیم انتقال می دهند.
– برگزاری فستیوال مهد کودک ها
– سمپلینگ تئاتری

تقسیم بندی تئاتر تبلیغاتی از منظر محتوا:

دو کلید واژه تولید و مصرف دو طرف سکه ای ست که مجموعه تولیدی خدمات یا محصول و جامعه هدف آن را می سازد. از این چشم انداز، تقسیم بندی فعالیت تئاتری اوژن به شرح ذیل است :

تولید

– تئاتر فرهنگ سازی تولید (سازمانی)
– تئاتر فرهنگ سازی مدیریت تولید (مدیران)

مصرف

– تئاتر فرهنگ سازی مصرف (نسل آینده)
– تئاتر در مدارس، سالن ها و …
– تئاتر فرهنگ سازی مصرف (نسل حاضر) سالنی، خیابانی
Scroll To Top