دپارتمان کمپین های تبلیغاتی (مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت)

               
دپارتمان کمپین های تبلیغاتی (مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت)

دپارتمان کمپین های تبلیغاتی

(مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت)

             هرروزه و در اطراف ما، دریایی از پیامهای تبلیغاتی، با اهداف متفاوت، شکل می گیرد که ما دانسته یا نادانسته در آن شناور می شویم و از محتواها و پیام های آن، تأثیر می پذیریم. یکپارچگی و تمرکز یک برند در بیان پیامی خاص، در مدت زمانی مشخص، با رسانه ها و مدیاهای متفاوت تبلیغاتی، این روزها شیوه ای متداول در جذب مخاطب و افزایش آگاهی اوست که به آن کمپین تبلیغاتی، اتلاق می شود.

یک کمپین تبلیغاتی اصولی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه اما یکپارچه بر اساس هویت و دی‍ان‍ای برند است که در آن، پیام هدف کمپین مشخص شده باشد، جامعه ی مخاطب به درستی تعیین شده باشد، مدیاهای مناسب برای ارائه ی پیام به دقت انتخاب شده باشد و  با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد تا پیام مناسب در دوره زمانی مناسب، با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

مجموعه اوژن گرافیک، همواره بر آن بوده است تا بر اساس شناخت دقیق از وضع موجود و تحلیل موقعیت برند، پیام متناسب با اهداف مورد نظر برند را در بستر مدیاهای تبلیغاتی مناسب، پیشنهاد نماید و با طراحی و نظارت بر اجرای صحیح کمپین، شما را تا حصول بهترین نتیجه ی ممکن که همانا درک پیام برند توسط مخاطب و جلب نظر اوست، همراهی نماید.

 

‍‍ خدمات دپارتمان کمپین های تبلیغاتی

       طراحی، تدوین و برنامه ریزی کمپین بر اساس ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای لانچ محصول جدید، وایرال دوباره محصولات موجود و یا بیان و یادآوری یک مسئولیت اجتماعی

طراحی و اجرای کمپین های ۳۶۰ درجه

(محیطی، میدانی،رادیو تلویزیونی و مجازی)

انتخاب مدیاهای مناسب برای کمپین و بودجه بندی کمپین

انتخاب مناسب ترین زمان انتشار و طول ارائه کمپین

نظارت بر اجرای صحیح کمپین و ارزیابی آن جهت بالا بردن بهره وری هزینه تبلیغاتی

خرید رسانه و خدمات